Als je je woning wilt verbouwen heb je uiteraard geld nodig. Dat kans soms heel veel geld zijn. Heb je dat geld op je rekening, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Maar heb je dat geld niet zomaar even liggen, dan moet je geld lenen. Daarvoor kun je een (tweede) hypotheek nemen. Als er sprake is van kwaliteitsverbetering van je woning, zoals bijvoorbeeld herstel van achterstallig onderhoud of verbetering en/of uitbreiding van de woning, dan kun je in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waardoor je een lagere hypotheek rente betaald. Die rentekorting kan oplopen tot 0,8% waardoor het je honderden euro’s op jaarbasis kan schelen.

Of je nou een nieuwe badkamer wilt, of een luxe keuken, een dakkapel of een ander soort uitbreiding van je woning, je kunt het allemaal meefinancieren. Maar ook achterstallig onderhoud, het aanleggen van een fraaie tuin en zelfs het leggen van een nieuwe parketvloer kun je allemaal meenemen. Het gaat hierbij namelijk allemaal om verbouwing en verbetering van je woning. Je kunt hiervoor je bestaande hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker en dan tegelijkertijd verhogen, maar je kunt ook een aanvullende lening voor de verbouwing of verbetering van je woning afsluiten.

Energiebesparende voorzieningen

Ook energiebesparende voorzieningen vallen onder het verbeteren van je woning en kunnen derhalve meegefinancierd worden. Hierbij moet je denken aan een nieuwe HR-ketel, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, HR++ beglazing, een zonneboiler, een warmtepomp, maar ook zonnecellen. Een bijkomend voordeel is dat er bij de inkomenstoets een bedrag van maximaal 8.000 euro van de kosten in energiebesparing buiten beschouwing blijft bij de inkomenstoets waarmee bepaald wordt hoeveel je kunt lenen. Je netto woonlasten zijn namelijk lager omdat je minder geld aan energie hoeft te betalen.

Kwaliteitsverbetingsverklaring

De kosten van de voorgenomen kwaliteitsverbetering(en) moeten kunnen worden aangetoond middels een taxatierapport, een bouwkundig rapport of een door jezelf opgemaakte specificatie.

Kostengrens

Als je je hypotheek oversluit kom je niet in aanmerking voor de tijdelijke verhoging van de NHG-grens naar 320.000 euro. Hierbij mag het totaal van de bestaande lening vermeerderd met de nieuwe lening nooit hoger zijn dan 265.000 euro. Dat is dan inclusief overige kosten zoals notariskosten, afsluitprovisie en de bouw- dan wel verbetingskosten.

Depotverplichting

De geldverstrekker houd het volledige bedrag voor de verbouwing in depot, althans bij bedragen hoger dan 2.500 euro. Bij een lening voor energiebesparende voorzieningen geldt een volledige depot verplichting bij een bedrag van hoger dan 1.000 euro. Dit houdt in het kort in, dat de geldverstrekker pas geld uitbetaald op het moment dat je door middel van facturen kunt aantonen dat de verbouwing (gedeeltelijk) is uitgevoerd.